11/11/2016

آزمون تعیین سطح شنیداری مناسب برای تمام سطوح

پس از اجرای فایل و کلیک روی علامت مثلث  لطفا چند ثانییه صبر نمایید تا فایل پخش شود


 

زمان آزمون هم به همین دلیل افزایش داده شده


 


 

2

3.Check related things that you hear.


4.Check related things that you hear.

آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا نتیجه آزمون را در ایمیل نیز دریافت نمایید