11/11/2016

آزمون تعیین سطح شنیداری مناسب برای تمام سطوح

به دلیل کاهش سرعت اینترنت در این چند روز پس از اجرای فایل و کلیک روی علامت مثلث  لطفا چند ثانییه صبر کنید تا فایل پخش شود


زمان آزمون هم به همین دلیل افزایش داده شده


 


 

2

3.Check related things that you hear.


4.Check related things that you hear.

آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا نتیجه آزمون را در ایمیل نیز دریافت نمایید