آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

آزمون رایگان تعیین سطح زبان انگلیسی

تست شنیداری و کلمه

روش انجام آزمون های تعیین سطح

لطفا اگر قصد ادامه آموزش زبان انگلیسی برای آزمون آیلتس، مهاجرت، آزمون تافل و دیگر موارد را دارید و مبتدی نیستید آزمون های شنیداری و دایره لعات را انجام دهید و نمره آن را برای ما ارسال نمایید.

آزمون سنجش شنیداری

آزمون سنجش دایره لغات

تماس با سلام زبان

اگر مبتدی تا متوسط هستید در دوره آموزشی سایت شرکت نمایید:

بسته آموزشی زبان انگلیسی