Skip to content

متوسط هستید اگر …

سطح زبان انگلیسی شما متوسط است اگر شرایط زیر را دارید:

 • در آزمون شنیداری سایت سلام زبان رد شدم.
 • می‌توانم یک متن کوتاه در مورد معرفی خودم بنویسم اما ممکن چندین غلط داشته باشم.
 • توانایی نوشتن متن طولانی را ندارم.
 • برای نوشتن یک متن بارها و بارها به فرهنگ لغت مراجعه می‌کنم.
 • شنیداری من ضعیف است و برای دیدن فیلم‌های زبان اصلی حتما باید زیر نویس آن را به فارسی یا انگلیسی داشته باشم.

92_1

 • موقع خواندن یک متن عمومی کلمات بسیاری را متوجه نمی‌شوم و نمی‌توانم معنی آن‌ها را حدس بزنم.
 • من یک مقدار دست و پا شکسته می‌توانم مکالمه کنم اما خیلی کم.
 • من بارها برای یادگیری زبان انگلیسی تلاش کردم اما بعد از مدتی ادامه ندادم.
 • رشته تحصیلی من زبان انگلیسی است اما نمی‌توانم از آن استفاده کنم.
 • من حداکثر تا سطح متوسط کتابها و یا موسسات زبان خواندم اما اعتماد به نفس ندارم.
 • من یک دنیا فایل و کتاب و فیلم در مورد آموزش زبان دارم.
 • از فرهنگ لغت انگلیسی به انگلیسی نمی‌توانم استفاده کنم.

پیشنهاد ما برای سطح متوسط