12/01/2016

آزمون آنلاین تعیین سطح و قدرت شنیداری زبان انگلیسی

هدف از این آزمون شنیداری دقیقتر مشخص شدن سطح شماست

لطفا، فقط یکی از آزمون های شنیداری را انتخاب فرمایید و غیر از آن آزمون دیگری را انجام ندهید.

لطفا آزمون را بیش از یک بار حل نفرمایید.

زمان شما 5 دقیقه می‌باشد.

نتیجه نهایی آن ( رد یا قبول) را در خط اول متنی که برای تعیین سطح نوشتاری می‌نویسید ارسال نمایید.

مدت بارگذاری هر آزمون با اینترنت 128 حدود 2 دقیقه می‌باشد.

*دستورالعمل آزمون:
**به فایل صوتی گوش نمایید و جملات و عباراتی را که دقیقا می‌شنوید را انتخاب نمایید

لطفا هدفون یا بلندگوی خود را برای شنیدن آماده نمایید، بعد از انتخاب آزمون فایل صوتی پخش می‌شود.

آزمون 1 قدرت شنیداری

آزمون 2 قدرت شنیداری

آزمون 3 قدرت شنیداری

آزمون 4 قدرت شنیداری

لطفا،

نتیجه نهایی آن ( رد یا قبول) را در خط اول متنی که برای تعیین سطح نوشتاری می‌نویسید ارسال نمایید.

آزمون نوشتاری بدون نتیجه آزمون شنیداری قطعا بررسی نمی‌شود.