Skip to content

پیشنهاد ما برای سطح مبتدی

سطح مبتدی زبان انگلیسی

پیشنهاد ما برای سطح مبتدی:

اگر سطح زبان شما با توجه به دوره های سایت سلام زبان، مبتدی است بدانید که هیچ اشکالی ندارد که شما با هر سن و سال یا تحصیلات و سطح اجتماعی یادگیری زبان انگلیسی را یک بار برای همیشه از سطح مبتدی شروع نمایید و به پایان برسانید.

شما در این سطح به مطالبی که به طور مشخص به آموزش شما کمک کند نیاز دارید.

پیشنهاد ما:

فکر کردن با زبان انگلیسی در طول روز (یادداشت مربوط به این تمرین را از اینجا مطالعه نمایید)

و شرکت در دوره آموزشی آنلاین سایت سلام زبان می باشد.

دوره آموزشی آنلاین سایت سلام زبان